Publicatie

Publicatie datum

Digitale middelen hebben structurele plek in de huisartsenpraktijk. Resultaten meting 2022.

Keuper, J., Tuyl, L. van. Digitale middelen hebben structurele plek in de huisartsenpraktijk. Resultaten meting 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 9 p.

Download de PDF
Serie: Organisatie van zorg op afstand

Bijna alle huisartsenpraktijken in Nederland maken tegenwoordig gebruik van digitale toepassingen. Vooral het e-consult en het online aanvragen van herhaalrecepten zijn in 2022 veelgebruikte toepassingen. Het gebruik hiervan is zelfs gestegen ten opzichte van 2020, tijdens de beginperiode van de coronapandemie. De inzet van het videoconsult is daarentegen wel afgenomen ten opzichte van die periode. Verder zetten groepspraktijken over het algemeen meer digitale toepassingen in dan solopraktijken. Samenvattend kunnen we stellen dat digitale zorg ook na de coronapandemie een belangrijke rol speelt in de huisartsenzorg. Dit komt naar voren uit de Nivel huisartsenpraktijkenquête van 2022.