Publicatie

Publicatie datum

Documenten en intercollegiale toetsing voor indicatiestelling wijkverpleging: ervaringen van indicerende verpleegkundigen.

Groot, K. de, Veer, A. de, Francke, A. Documenten en intercollegiale toetsing voor indicatiestelling wijkverpleging: ervaringen van indicerende verpleegkundigen. Utrecht: Nivel, 2021. 10 p.
Download de PDF
Wijkverpleegkundigen indiceren sinds 2015 zelf de zorg die cliënten nodig hebben. Er zijn documenten die hen daarbij kunnen ondersteunen, zoals een normenkader en een toolbox. Deze documenten worden in toenemende mate gebruikt, alhoewel er verbetering mogelijk is, zowel in het gebruik van de documenten als in de documenten zelf. Daarnaast blijkt dat indicerende (wijk)verpleegkundigen intervisie en intercollegiale toetsing over het indiceren behulpzaam vinden, maar dat bijna twee derde dit niet structureel doet. Dit blijkt uit een vragenlijst ingevuld door 192 (wijk)verpleegkundigen die indicaties voor wijkverpleging stellen.

Kernbevindingen zijn:
- De meeste indicerende (wijk)verpleegkundigen voelen zich competent om te indiceren en vinden dat ze daar ook voldoende tijd voor krijgen. Een minderheid voelt zich minder competent en ervaart onvoldoende tijd te hebben voor de indicatiestelling.
- Vergeleken met 2019 voelen iets minder (wijk)verpleegkundigen zich vrij om de benodigde zorg te indiceren en ervaren meer wijkverpleegkundigen dat zij worden beïnvloed door anderen tijdens het indiceren.
- De bekendheid van de verschillende documenten ter ondersteuning van de indicatiestelling wisselt sterk tussen de documenten, evenals het gebruik. Ten opzichte van 2019 stegen de bekendheid van de documenten met gemiddeld 13% en het gebruik met gemiddeld 9%.
- Een kwart tot een derde (25-34%, variërend tussen documenten) vindt dat de documenten niet of slechts enigszins behulpzaam zijn bij de indicatiestelling.
- Ongeveer een derde (34%) vindt de huidige documenten samen voldoende handvatten bieden. Suggesties ter verbetering betreffen het bundelen van informatie tot één document en meer tijd om de verschillende documenten te leren kennen en gebruiken.
- Ruim een derde (36%) van de indicerende (wijk)verpleegkundigen heeft structureel intervisie of intercollegiale toetsing over de indicatiestelling, meestal twee tot drie keer per jaar. Zij vinden dat dit behulpzaam is bij het stellen van indicaties.


Bij deze publicatie hooert een bijlage met de cijfermatige onderbouwing: https://www.nivel.nl/nl/publicatie/bijlage-documenten-en-intercollegiale-toetsing-voor-indicatiestelling-wijkverpleging.
Gegevensverzameling