Publicatie

Publicatie datum

˜Duurzaam werken in de zorg: noodzaak maar kansen staan onder druk.

Schouteten, R., Veld, M., Batenburg, R. ˜Duurzaam werken in de zorg: noodzaak maar kansen staan onder druk. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken: 2017, 33(2), p. 99-103.
Lees online
De zorgsector is steeds meer in beweging.

De sector wordt gekenmerkt door een stijgende vraag naar zorg (mede als gevolg van de vergrijzing), meer marktwerking, bezuinigingen, en technologische en medische innovaties. Daarnaast worden kwaliteitsnormen, in het kader van transparantie, steeds belangrijker en strenger gehandhaafd.

Voor werknemers in de zorg betekent dit dat ook de werkomgeving en werkinhoud voortdurend veranderen. Er ontstaan nieuwe manieren van werken en samenwerken, zowel met andere professionals (binnen en buiten de zorg) als met patiënten, cliënten en hun families (bijvoorbeeld in de rol van mantelzorgers).
Daarmee wordt werken in de zorg complexer en uitdagender. Daarbij zijn er overigens wel verschillen tussen subsectoren als het gaat om de impact van de trends aangaande vergrijzing en innovaties.