Publicatie

Publicatie datum

Eén op de tien verzekerden is bekend met de Zorgverzekeringskaart.

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Eén op de tien verzekerden is bekend met de Zorgverzekeringskaart. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Download de PDF
Recentelijk hebben zorgverzekeraars de Zorgverzekeringskaart geïntroduceerd. Voor de meest gebruikte zorgvormen bevat de kaart informatie over contractering, vergoeding en keuzevrijheid. Dat betreft bijvoorbeeld huisarts, medicijnen, fysiotherapie, brillen en contactlenzen en tandarts. Dit feitenblad rapporteert in hoeverre verzekerden bekend zijn met de Zorgverzekeringskaart en of zij deze kaart ook daadwerkelijk gezien en/of gebruikt hebben. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. (aut. ref.)
Gegevensverzameling