Publicatie

Publicatie datum
Eén op de tien verzekerden is bekend met de Zorgverzekeringskaart.
Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Eén op de tien verzekerden is bekend met de Zorgverzekeringskaart. www.nivel.nl: Nivel, 2018.
Download de PDF
Recentelijk hebben zorgverzekeraars de Zorgverzekeringskaart geïntroduceerd. Voor de meest gebruikte zorgvormen bevat de kaart informatie over contractering, vergoeding en keuzevrijheid. Dat betreft bijvoorbeeld huisarts, medicijnen, fysiotherapie, brillen en contactlenzen en tandarts. Dit feitenblad rapporteert in hoeverre verzekerden bekend zijn met de Zorgverzekeringskaart en of zij deze kaart ook daadwerkelijk gezien en/of gebruikt hebben. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. (aut. ref.)
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker bij het Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht