Publicatie

Publicatie datum

Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf.

Schors, W. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Een vijfde van de verzekerden overwoog om te wisselen van zorgverzekeraar, maar zag hier vanaf. Utrecht: NIVEL, 2017. 8 p.
Download de PDF
Jaarlijks wisselt een klein deel van de verzekerden van zorgverzekeraar. Uit onderzoek onder leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL blijkt dat in het overstapseizoen 2017 20% van de verzekerden die niet is gewisseld wel een overstap heeft overwogen. Jongeren en verzekerden met een uitstekende/zeer goede gezondheid overwegen vaker om over te stappen. Van de verzekerden die een overstap hebben overwogen, geeft iets minder dan een vijfde aan dat zij niet zijn overgestapt omdat zij te weinig onderlinge verschillen zien tussen zorgverzekeraars. (aut. ref.)
Gegevensverzameling