Publicatie

Publicatie datum

eHealth-monitor 2014: tabellenbijlage.

Krijgsman, J., Peeters, J., Burghouts, A., Brabers, A., Jong, J. de, Beenkens, F., Friele, R., Gennip, L. van. eHealth-monitor 2014: tabellenbijlage. Den Haag/Utrecht: Nictiz, NIVEL, 2014. 66 p.
Download de PDF
Dit is de tabellenbijlage bij het onderzoeksrapport ‘Op naar meerwaarde! – eHealth-monitor 2014’.
Voor een juist begrip van de tabellen in dit document bevelen wij aan om deze tabellenbijlage alleen te gebruiken in combinati e met het volledige onderzoeksrapport, dat is te downloaden vanaf www.nicti z.nl en www.nivel.nl. Om toch enige context te bieden in dit document, herhalen wij in dit hoofdstuk een deel van de beschrijving van de onderzoeksmethode, die in meer uitgebreide vorm terug te vinden is in bijlage A van het onderzoeksrapport.
De onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan dit onderzoek zijn terug te vinden in hoofdstuk 1 van het onderzoeksrapport. (aut. ref.)