Publicatie

Publicatie datum

eHealth-monitor 2016: tabellenbijlage.

Krijgsman, J., Swinkels, I., Lettow, B. van, Jong, J. de, Out, K., Friele, R., Gennip, L. van. eHealth-monitor 2016: tabellenbijlage. Den Haag/Utrecht: Nictiz, NIVEL, 2016. 96 p.
Download de PDF
Voor u ligt de tabellenbijlage bij het onderzoeksrapport ‘Meer dan techniek – eHealth-monitor 2016’. In deze tabellenbijlage worden de resultaten per hoofdstuk in tabellen weergegeven.
Voor een juist begrip van de tabellen in dit document raden wij u aan om deze tabellenbijlage alleen te gebruiken in combinatie met het volledige onderzoeksrapport. Dat is te downloaden vanaf
www.nictiz.nl en www.nivel.nl.
Voor deze eHealth-monitor is gebruik gemaakt van vragenlijstonderzoek. Het onderzoek is uitgevoerd onder:
• Zorggebruikers
• Mensen met aanhoudende psychische aandoeningen
• Verpleegkundigen, verzorgenden en praktijkondersteuners
• Huisartsen
• Medisch specialisten
• POH’s-GGZ
• Managers en bestuurders in de care
Voor een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethode verwijzen wij naar bijlage A van het onderzoeksrapport. De onderzoeksvragen die ten grondslag liggen aan dit onderzoek, zijn terug te vinden in hoofdstuk 1 (Inleiding) van het onderzoeksrapport. (aut. ref.)