Publicatie

Publicatie datum

Elektrochirurgie voor operatieassistenten: basis bekwaamheidseisen voor het veilig gebruik van elektrochirurgie.

Porte, P.J., Verweij, L.W., Basten, J.P. van, Cate-Hoedemaker, H.O. ten, Boer, I. de, Kesteren, P.J.M. van, Wagner, C. Elektrochirurgie voor operatieassistenten: basis bekwaamheidseisen voor het veilig gebruik van elektrochirurgie. Utrecht/Amsterdam: NIVEL, EMGO+, 2017. 6 p.
Download de PDF
De bekwaamheidseisen in deze publicatie zijn ontwikkeld door het Nivel in samenwerking met EGMGO+ en VUmc, in het kader van het project ‘Bekwaamheid van gebruikers van medische technologie’.
Voor de totstandkoming van de bekwaamheidseisen ‘Elektrochirurgie voor operatieassistenten’ is een expertgroep van deskundigen samengesteld.
Het doel van dit project is om voor én met het veld een generieke routekaart te ontwikkelen voor verantwoord gebruik van medische technologie. Ook kan dit document dienen als basis voor het ontwikkelen van bekwaamheidseisen voor gebruikers van medische technologie in een gelieerd vakgebied.