Afgesloten
2017

Studiekringen van en voor ouderen: toepasbaarheid bij ouderen met een of meer beperkingen, 2016-2017

Duur: febr 2016 - dec 2017

Achtergrond
Studiekringen houden mensen betrokken bij elkaar en de samenleving. In een studiekring bespreken10-15 ouderen tweewekelijks een gezamenlijk gekozen (actueel) onderwerp. Essentieel is ‘zelf doen’.

Onderzoeksvragen
1.Is de methode Studiekringen toepasbaar voor ouderen met een of meerdere beperkingen? Wat zijn bevorderende en belemmerende factoren? Ondersteunen digitale technieken en media meedoen met de Studiekring en behoud van sociale contacten?
2. Wat levert deelname aan Studiekringen op voor ouderen met een beperking?

Methode
Interviews met sleutelfiguren, focusgroepen met ouderen, interviews met ‘afhakers’

Resultaten
1.Inzicht in belemmerende en bevorderende factoren van aanpassing van de methode voor de doelgroep.
2. Inzicht in de vraag of deelname aan Studiekringen betekent dat zij meer sociale contacten hebben, actiever zijn en of dit er toe bijdraagt dat ze langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Fonds NutsOhra
Projectpartners
Rijnbrink; Spectrum; Gelders Platform Studiekringen