Publicatie

Publicatie datum

Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen: een onderzoek vanuit mensenrechtelijk perspectief.

Verkaik, R., Menting, J., Mariën, V. Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen: een onderzoek vanuit mensenrechtelijk perspectief. Utrecht: Nivel, 2019. 64 p.
Download de PDF
Kern
De meeste ouderen zijn tevreden over de zorg en ondersteuning die zij ontvangen. Dat geldt minder voor ouderen met een beperking. Dit blijkt uit Nivel-onderzoek, in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Dit onderzoek is uitgevoerd voordat Nederland te maken kreeg met de coronapandemie. De coronapandemie en de maatregelen die in verband hiermee zijn genomen, zullen veel ouderen sterk beperken in hun deelname aan de samenleving.

Hoe nu verder?
Het College zal in gesprek gaan over het rapport met onder meer rijksambtenaren, ouderenorganisaties en organisaties voor mensen met een beperking. Bij het geven van voorlichting over mensenrechten zal het College extra aandacht schenken aan ouderen met een beperking. De eerder door het College ontwikkelde handreiking over zelfstandig wonen wordt onder de aandacht gebracht van gemeenten en belangenorganisaties.


Bij deze publicatie hoort een kernachtige toelichting: Zelfstandig thuiswonende ouderen en het VN-verdrag Handicap: toelichting bij het Nivel-rapport “Ervaren knelpunten van thuiswonende ouderen vanuit mensenrechtelijk perspectief (https://www.nivel.nl/nl/publicatie/zelfstandig-thuiswonende-ouderen-en-het-vn-verdrag-handicap-toelichting-bij-het-nivel).