Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie sneller beter pijler 3: de implementatie van verbeterprojecten in de eerste acht ziekenhuizen.

Dückers, M., Bruijn, M. de, Wagner, C. Evaluatie sneller beter pijler 3: de implementatie van verbeterprojecten in de eerste acht ziekenhuizen. Utrecht: NIVEL, 2006. 198 p.
Download de PDF
In de acht Sneller Beter ziekenhuizen zijn meer dan honderd verbeterprojecten opgestart, gericht op patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek. Van de 113 projecten heeft tot nu toe één op de vijf aanzienlijke verbeteringen voor patiënten bereikt.

Steun
Verbeterinitiatieven in ziekenhuizen hebben de meeste kans van slagen als verpleegkundigen en artsen ook de tijd krijgen om de zorg daadwerkelijk te verbeteren. Het niet slagen van projecten heeft te maken met het ontbreken van tijd, middelen en steun, en in sommige situaties met risico’s die medewerkers ervaren. Verder is het demotiverend voor verpleegkundigen en artsen als bereikte kostenbesparingen niet opnieuw mogen worden ingezet om de zorg nog verder te verbeteren.
Dit blijkt uit onderzoek naar de voortgang en resultaten van Sneller Beter, dat op verzoek van ZonMw is uitgevoerd door het NIVEL, in samenwerking met EMGO Instituut/VUmc en de afdeling BEOZ van de Universiteit van Maastricht.

Veiligheid en logistiek
In de eerste acht ziekenhuizen van Sneller Beter zijn 113 verbeterprojecten opgestart. De projecten zijn gericht op patiëntveiligheid en patiëntenlogistiek. Gestreefd wordt naar een vermindering van het aantal doorligwonden, medicatiefouten en infecties, en naar het verkorten van de ligduur, doorstroomtijd, wachttijd voor een bezoek aan de polikliniek en het verhogen van de productiviteit van de operatiekamers. Stuk voor stuk projecten waarmee veel winst voor patiënten is te behalen.
Hoe nu verder?
Voor het succes van Sneller Beter is het nodig dat meer projecten hun doelstellingen halen en, minstens zo belangrijk, dat de bereikte successen ook worden vastgehouden. Dit vraagt om blijvende aandacht in ziekenhuizen. Ziekenhuizen zullen tijd en middelen vrij moeten blijven maken om verbeteringen te kunnen doorvoeren en vast te houden. Mogelijke bezuinigingen in ziekenhuizen kunnen een bedreiging zijn voor die ruimte.

Sneller Beter
Sneller Beter is een initiatief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland.
De Sneller Beter ziekenhuizen worden voor het implementeren van verbeterinitiatieven ondersteund door een samenwerkingsverband van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, de Orde van Medisch Specialisten en het Instituut Beleid en Management Gezondheidszorg van het Erasmus MC.