Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie Sneller Beter pijler 3: geleerde lessen van ziekenhuizen.

Vos, L., Dückers, M., Wagner, C. Evaluatie Sneller Beter pijler 3: geleerde lessen van ziekenhuizen. Utrecht: NIVEL, 2008. 152 p.
Download de PDF
Van oktober 2004 tot oktober 2008 hebben vierentwintig ziekenhuizen deelgenomen aan het landelijke actieprogramma Sneller Beter pijler 3. Binnen dit programma werden de deelnemende ziekenhuizen bij de implementatie van de kwaliteitsverbeteringen ondersteund en begeleid door een consortium. Dit consortium heeft samen met de deelnemende ziekenhuizen op basis van hun ervaringen ‘geleerde lessen’ geformuleerd. In dit rapport is te lezen in hoeverre deze geleerde lessen ook zijn terug te vinden in de data die zijn verzameld voor het evaluatieonderzoek Sneller Beter pijler 3 van het NIVEL.