Publicatie

Publicatie datum

Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag: samenvatting.

Ven, W.P.M.M. van de, Schut, F.T., Hermans, H.E.G.M., Jong, J.D. de, Maat, M. van der, Coppen, R., Groenewegen, P.P., Friele, R.D. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag: samenvatting. In: W.P.M.M. van de Ven; F.T. Schut; H.E.G.M. Hermans; J.D. de Jong; M. van der Maat; R. Coppen; P.P. Groenewegen; R.D. Friele. Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de Zorgtoeslag. Den Haag: ZonMw, 2009. p. 9-18.
Download de PDF
Deze eerste evaluatie van de Zvw/Wzt is erop gericht informatie te verkrijgen over de wijze waarop de wetten zijn ingevoerd en in de praktijk worden toegepast; de eventuele knelpunten en problemen die zich daarbij voordoen; en de doeltreffendheid en (neven)effecten.

De centrale evaluatievraag van deze publicatie is: Op welke wijze worden de Zvw/Wzt in de praktijk toegepast en welke eventuele knelpunten en problemen doen zich daarbij voor? Geven deze bevindingen in het licht van de doelstelling van de Zvw/Wzt aanleiding de wet of het beleid te wijzigen?