Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Merendeel consumenten tevreden over het vervullen van sociale rollen en activiteiten.

Schors, W. van der, Brabers, A., Hoefman, R., Jong, J. de. Feitenblad. Merendeel consumenten tevreden over het vervullen van sociale rollen en activiteiten. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
De PROMs schaal voor tevredenheid met sociale rollen en activiteiten PROMs zijn patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten en worden gebruikt als gevalideerd meetinstrument om vast te stellen hoe patiënten hun eigen situatie waarderen. We stellen in dit feitenblad de mate van tevredenheid met sociale rollen en
activiteiten vast met een vertaalde PROMIS short form van 8 items.1 2 3 Elk item kan beantwoord worden van ‘helemaal niet’ (score 1) tot ‘heel erg’ (score 5). De score op elk item wordt opgeteld en dit resulteert in een ruwe somscore van 8 tot 40, waarbij een hogere score staat voor een hogere mate van tevredenheid. Om internationale vergelijking mogelijk te maken met een standaardpopulatie worden deze ruwe somscores omgezet in een T-score. De verdeling van de standaardpopulatie heeft als T-score 50 en als standaardafwijking 10. De gemiddelde T-score onder de respondenten is 51,2 met een standaardafwijking van 8,6. Dit betekent dat de respondenten iets tevredener zijn met hun sociale rollen en activiteiten in vergelijking met de standaardpopulatie. (aut. ref.)
Gegevensverzameling