Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. Reguliere arts vaak op de hoogte van alternatieve behandeling.

Schors, W. van der, Brabers, A., Hoefman, R., Jong, J. de. Feitenblad. Reguliere arts vaak op de hoogte van alternatieve behandeling. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Alternatieve zorg omvat behandelwijzen en therapieën die buiten het medische domein vallen, zoals homeopathie en acupunctuur. Uit onderzoek van het CBS bleek dat in 2010-2012 circa 1 miljoen mensen gebruik maakten van alternatieve zorg1. In dit feitenblad gaan wij in op de gebruikers van alternatieve zorg. Wij richten ons onder andere op de combinatie van alternatieve zorg met reguliere zorg. De cijfers zijn gebaseerd op een vragenlijst onder panelleden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL. We vroegen onder andere of panelleden gebruik maken van de alternatieve zorg, en zo ja van welk type zorg zij gebruik maken, wat de belangrijkste redenen hiervoor zijn en of zij de alternatieve behandeling met een reguliere behandelaar hebben besproken.
Gegevensverzameling