Publicatie

Publicatie datum

Feitenblad. We zijn positief over de bejegening door onze huisarts in Nederland.

Schors, W. van der, Brabers, A., Hoefman, R., Jong, J. de. Feitenblad. We zijn positief over de bejegening door onze huisarts in Nederland. www.nivel.nl: NIVEL, 2016.
Download de PDF
Hoe ervaren patiënten in Nederland het contact met hun huisarts? We rapporteren hier kort over de bejegening door huisartsen volgens hun patiënten. We gaan in op de beschikbare tijd, de mogelijkheid tot het stellen van vragen, het op een begrijpelijke manier uitleggen van zaken en het samen beslissen tijdens een consult met de huisarts.
Gegevensverzameling