Publicatie

Publicatie datum

Formulariumgericht voorschrijven in de huisartsenpraktijk: trendcijfers 2018-2022.

Arslan, I., Verheij, R., Meijer, AL., Ramerman, L. Formulariumgericht voorschrijven in de huisartsenpraktijk: trendcijfers 2018-2022. Utrecht: Nivel, 2023. 11 p.
Download de PDF
Serie: Formulariumgericht Voorschrijven

Samenvatting
• De meting en prestatiebeloning van FGV hebben huisartsen van 2018 tot en met 2022 gestimuleerd om minder vaak geneesmiddelen voor te schrijven die geen plaats hebben binnen de huisartsenzorg (zoals geneesmiddelen die alleen in de tweedelijn thuis horen).
• Er blijft ruimte voor verbetering in de mate waarin huisartsen het juiste geneesmiddel bij de juiste diagnose voorschrijven en het juiste geneesmiddel en toedieningsvorm bij een diagnose voor astma of COPD voorschrijven. Een langere observatietijd dan de twee jaren waarin de indicatoren zijn gemeten (2021-2022) had mogelijk een sterkere verbetering kunnen laten zien.
• FGV heeft een unieke samenwerking opgeleverd tussen stakeholders waaronder zorgverzekeraars, huisartsen, HIS-leveranciers, apothekers en onderzoekers.
• De succesvolle infrastructuur van FGV kan een basis vormen voor toekomstige initiatieven om passende zorg te bevorderen middels routine zorgdata.