Publicatie

Publicatie datum

Gevolgen coronapandemie op gebruik fysiotherapiezorg voor verschillende patiëntengroepen. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-36, 6 januari - 6 september 2020.

Kruisselbrink, M., Kiers, H., Dijk, L. van, Meijer, W.M. Gevolgen coronapandemie op gebruik fysiotherapiezorg voor verschillende patiëntengroepen. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-36, 6 januari - 6 september 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Door de coronapandemie is de paramedische zorg ingrijpend veranderd. Tijdens de lockdown (half maart - juni 2020) mochten fysiotherapeuten hun beroep maar beperkt uitoefenen. Dit leidde tot het uitstellen van zorg. In deze factsheet bekijken we hoeveel zorg fysiotherapeuten tijdens de coronapandemie in totaal leverden én we bekijken dit specifiek voor verschillende patiëntengroepen. Hieronder staan de belangrijkste bevindingen opgesomd:

- Na het besluit om de paramedische zorg op te schalen is het aantal consulten gestabiliseerd tot 75% van het niveau voor de coronapandemie. Bij kinderen (0-17 jaar) is dit nog maar 64% ten opzichte van voorheen.
- Onder mensen van 80 jaar en ouder daalde het aantal consulten het hardst tijdens de lockdown.
- Voor alle diagnosen samen was het aandeel consulten bij vrouwen voor de coronapandemie al 1,5 keer zo groot als bij mannen en dat is tijdens de lockdown en daarna niet veranderd. Alleen bij patiënten met klachten gerelateerd aan COVID-19 is het aandeel consulten bij vrouwen een stuk groter, zelfs 2 tot 2,5 keer zo groot als bij mannen.

De cijfers zijn per week berekend op basis van een steekproef van 255 tot 289 fysiotherapiepraktijken verspreid door heel Nederland.