Afgesloten
2020

Gebruik paramedische zorg in coronatijd - fysiotherapie en oefentherapie, 2020

Duur: juli - sept 2020

Achtergrond
De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de paramedische zorg. Tijdens de intelligente lockdown in maart-mei 2020 mochten oefentherapeuten en fysiotherapeuten hun vak slechts beperkt uitoefenen. Het Nivel volgt hoe het zorggebruik binnen de paramedische zorg zich ontwikkelt en wat het effect is van de veranderingen, op korte en lange termijn.

Doelen onderzoek
1. Het in kaart brengen van veranderingen in het gebruik van fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg ten tijde van de coronapandemie.
2. Het monitoren van het gebruik van deze twee vormen van zorg door mensen die COVID-19 hebben gehad.

Scope
Wij rapporteren over de verleende paramedische zorg in fysiotherapie- en oefentherapiepraktijken in 2020. Dit doen we per week, vanaf 6 januari 2020 (week 2, de eerste volledige week van het jaar). Zoals verwacht daalde het aantal contacten in zowel de oefentherapie- als de fysiotherapiepraktijk sterk op het moment dat de overheid opriep zoveel mogelijk thuis te blijven. Hoe ontwikkelt deze zorg zich verder vanaf dat moment?

Verwachte resultaten
Een serie factsheets waarin we het gebruik van fysiotherapeutische en oefentherapeutische zorg ten tijde van de coronapandemie en daarna in kaart brengen.

Methode
We maken gebruik van de geregistreerde zorggegevens van praktijken die tijdelijk wekelijks deze informatie aanleveren. In overleg met Stichting Keurmerk en de Vereniging van Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck (VvOCM) zijn hiervoor praktijken benaderd die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn, Landelijke Database Kwaliteit (LDK) en/of Landelijke Database Oefentherapie (LDO).