Publicatie

Publicatie datum

Gevolgen coronapandemie op gebruik oefentherapiezorg voor verschillende aandoeningen. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-37, 6 januari - 13 september 2020.

Essen, M.H.J. van, Conijn, D., Dijk, L. van, Meijer, W.M. Gevolgen coronapandemie op gebruik oefentherapiezorg voor verschillende aandoeningen. Gebruik van paramedische zorg in coronatijd. Week 2-37, 6 januari - 13 september 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 7 p.
Download de PDF
Tijdens de coronapandemie is de paramedische zorg ingrijpend veranderd. Gedurende de intelligente lockdown (half maart - juni 2020) mochten oefentherapeuten hun beroep slechts beperkt uitoefenen. Dit leidde tot het uitstellen van zorg. In deze factsheet bekijken we hoeveel zorg oefentherapeuten tijdens de coronapandemie in totaal leverden én we bekijken dit ook specifiek voor vier aandoeningen: COPD, psychosomatische klachten, lagerugklachten en ontwikkelingsstoornissen.

- Na het besluit om de paramedische zorg weer op te schalen (week 18, 27 maart t/m 3 mei 2020), stijgt het aantal consulten per oefentherapiepraktijk binnen enkele weken naar ongeveer twee derde van het aantal van voor de corona-uitbraak. Ook maanden later blijft een verdere stijging uit.
- Vanaf week 11 (9 maart 2020) is er een afname van het gemiddeld aantal startconsulten per praktijk van bijna 85%. In week 18 (27 april 2020) tot en met week 22 (31 mei 2020) zien we een stijging in het aantal startconsulten per praktijk.
- Tijdens de coronamaatregelen is de daling in het aantal consulten het grootst voor ontwikkelingsstoornissen (72%). Van deze aandoening blijft het herstel van het aantal consulten relatief achter. Mogelijk gaat het hierbij om kwetsbare kinderen of is er minder aandacht voor oefentherapie vanwege het sluiten van scholen en hogere zorglast voor ouders.
- Het aantal consulten voor psychosomatische klachten neemt het minst af tijdens de intelligente lockdown.
- Tijdens de intelligente lockdown was het advies om fysieke zorg zonder medische indicatie te beperken. Voor oefentherapie bij COPD is vaak wel een medische indicatie. Dit verklaart mogelijk de geringe variatie in aantal COPD consulten over de tijd.

De cijfers zijn per week berekend op basis van een steekproef van 48 tot 84 oefentherapiepraktijken verspreid door heel Nederland.