Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsvaardigheden en de mismatch tussen de patiënt en de zorgomgeving.

Heijmans, M., Rademakers, J. Gezondheidsvaardigheden en de mismatch tussen de patiënt en de zorgomgeving. Oefenen.nl: 2020, p. 16.
Download de PDF
Onderdeel van artikelenserie Leren in educatie, Lesgeven, begeleiden en faciliteren.

Dit artikel gaat over gezondheidsvaardigheden en het belang hiervan voor het omgaan met ziekte en gezondheid. Monique Heijmans en Jany Rademakers gaan in op het begrip gezondheidsvaardigheden en laten zien dat de invulling van dit begrip meebeweegt met de veranderingen in de samenleving en de gezondheidszorg.

Er wordt verondersteld dat volwassenen zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen nemen voor hun eigen gezondheid en ziekte. Maar dit is niet zo, niet iedereen kan dat. Mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden hebben liever dat een zorgverlener voor hen beslist.

Hoe herken je deze mensen? Wat hebben ze nodig om een actieve rol te kunnen spelen? Op welke manier zouden ze hierbij geholpen kunnen worden? Wat vraagt dit van zorgverleners? Wat kan de educatie hierin betekenen en kan internet een rol spelen? Duidelijk is dat het zeker niet alleen een kwestie is van verbeteren van gezondheidsvaardigheden: de zorg kan - en moet - een stuk toegankelijker worden gemaakt.