Publicatie

Publicatie datum

Gezondheidsverkenning gaswinningsproblematiek Groningen: 2010-2018: een analyse van mentale gezondheidsproblemen zoals geregistreerd door de huisarts en suïcidedata van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dückers, M., Gerbecks, J., Spreeuwenberg, P., Baliatsas, C., Jong, M. de, Stroebe, K., Postmes, T. Gezondheidsverkenning gaswinningsproblematiek Groningen: 2010-2018: een analyse van mentale gezondheidsproblemen zoals geregistreerd door de huisarts en suïcidedata van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Utrecht: Nivel, 2021. 33 p.
Download de PDF
De gaswinningsproblematiek heeft grote gevolgen voor de ervaren veiligheid, de leefbaarheid en de gezondheid van de mensen die in het gebied wonen. Sinds 2016 wordt onderzoek gedaan om deze gevolgen te volgen en beter te begrijpen. Deze rapportage blikt vooral terug en vergelijkt Groningen met omliggende provincies. Het doel van de huidige gezondheidsverkenning is om meer inzicht te krijgen in de ontwikkeling van mentale en sociale problemen in de periode 2010-2018 op basis van gegevens uit bestaande registraties van gezondheidsklachten door huisartsen. In de analyses worden allerlei factoren meegenomen die een rol zouden kunnen spelen bij de ontwikkeling van deze problemen, waaronder bodembeweging en gemelde schade in de omgeving.