Afgesloten
2021

Gezondheidsverkenning gasbevingen in de periode 2010 - 2018 in Groningen, 2020-2021

Duur: jan 2020 - juni 2021

Achtergrond
De afgelopen tien jaar is er veel aandacht voor de gasbevingen in de provincie Groningen en het effect op de bewoners van het gaswinningsgebied. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een sterk negatief verband is tussen de schade aan woningen en de gezondheid van mensen. Het Nivel voerde al eerder een pilot uit om te mogelijkheden voor monitoring te verkennen. De pilot was gebaseerd op gezondheidsklachten gerapporteerd aan de huisarts in de periode 2010–2015 in Groningen en de omliggende provincies Friesland en Drenthe.

Doel
Het overkoepelende doel van de gezondheidsverkenning is de ontwikkeling van onder meer depressies, angsten, non-specifieke gezondheidsklachten, sociale problemen en suïcidaliteit in meerdere studiegebieden in Groningen en de omliggende provincies inzichtelijk te maken. Hierin wordt ook de ontwikkeling van voorgeschreven medicatie voor in kaart gebracht en vergeleken.

Methode
Voor deze gezondheidsverkenning wordt gebruikgemaakt van elektronische patiëntendossiers van huisartsen die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het gaat om gegevens over gezondheidsklachten en -aandoeningen over de periode 2010-2018. In de analyse worden gegevens meegenomen over bodembeweging en gemelde schade aan woningen van Gronings Perspectief (www.groningsperspectief.nl/), en gegevens over sociaaleconomische status per huishouden en suïcide van het Centraal Bureau voor de statistiek.

Resultaat
Een rapport

Dit project wordt gesubsidieerd door
Gronings Perspectief
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport