Publicatie

Publicatie datum

Gif langs de Merwede: De casus DuPont/Chemours.

IJzermans, J., Klapwijk, H., Dückers, M. Gif langs de Merwede: De casus DuPont/Chemours. In: Duin, van M, Wijkhuijs V. Lessen uit crises en (mini-)crises 2016. Den Haag: Boom Lemma, 2017. p. 219-232.
Download de PDF
Dit hoofdstuk maakt deel uit van de vijfde editie in de reeks 'Lessen uit crises en mini-crises' van het lectoraat Crisisbeheersing. Er worden vijftien bijzondere gebeurtenissen uit het jaar 2016 beschreven en beschouwd.

Het gaat in dit hoofdstuk om een creeping crisis, waarbij de volksgezondheid in het geding is en – in tegenstelling tot een brand, ontploffing, auto-ongeluk of schietpartij – niet direct zichtbaar is wie er getroffen zijn. Gezondheidsproblemen uiten zich pas na langere tijd, soms jaren later. De vraag die in dit hoofdstuk centraal staat is: Wie is in een casus als deze – verantwoordelijk voor de zorg voor werknemers en omwonenden?

Hierbij wordt dieper ingegaan op een tweetal dilemma’s.
1. Wanneer bestaat er van overheidswege voldoende reden tot ingrijpen? We analyseren dit dilemma aan de hand van een recent ontwikkeld crisismanagementmodel.
2. Wat is het (feitelijke of gepercipieerde) gezondheidsrisico en wat is daarbij de rol van gezondheidsonderzoek?

Voor dit hoofdstuk is gebruikgemaakt van wetenschappelijke literatuur en berichtgeving in de media.