Publicatie

Publicatie datum

Health survey on people living in the direct vicinity of agricultural plots: additional analyses.

Simoes, M., Huss, A., Portengen, L., Vermeulen, R., Baliatsas, C., Dückers, M., Verheij, R., Janssen, N., Rijs, K., Zock, J.P. Health survey on people living in the direct vicinity of agricultural plots: additional analyses. Bilthoven: RIVM, 2020. 56 p.
Lees online
Mensen die binnen 250 meter van landbouwpercelen wonen waar bestrijdingsmiddelen worden gebruikt, hebben over het algemeen niet méér gezondheidsproblemen dan mensen met geen of weinig landbouwpercelen in de buurt. Deze conclusie komt overeen met de resultaten van een verkenning uit 2018. Hierin waren andere uitgangspunten gebruikt. Er zijn een paar uitzonderingen op dit algemene beeld uit de twee verkenningen. Het wonen dicht bij maisteelt lijkt samen te gaan met een grotere kans op overlijden aan luchtwegaandoeningen. Verder is dicht bij roulatieteelt granen/bieten/aardappelen mogelijk meer sterfte door leukemie en lijkt dicht bij graanteelt meer zelfdoding voor te komen. Met de beschikbare gegevens was het niet mogelijk om deze bevindingen te verklaren. Specifieker onderzoek is nodig om meer te weten te komen over de relatie tussen bestrijdingsmiddelen en de gezondheid van omwonenden. Als daartoe wordt overgegaan dan adviseren de onderzoekers om de blootstelling aan specifieke bestrijdingsmiddelen gedetailleerd in kaart te brengen. Centraal in dat onderzoek zouden dan kunnen staan COPD en andere gezondheidsproblemen die in de wetenschappelijke literatuur regelmatig naar voren komen, zoals leukemie, de ziekte van Parkinson en cognitieve effecten. Daarvoor is dan ook meer informatie nodig over individuele factoren die invloed hebben op de gezondheid, zoals leefstijl. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en het Nivel. Het onderzoek is een aanvulling op onderzoek uit 2018 naar de gezondheid van omwonenden van landbouwpercelen voor bepaalde gewassen. De Gezondheidsraad gaat het kabinet adviseren welk vervolgonderzoek moet worden uitgevoerd. VWS heeft om deze aanvullende analyses gevraagd. Aanleiding was onderzoek uit 2019, gecoördineerd door het RIVM, naar de blootstelling van omwonenden van bloembollenvelden aan chemische bestrijdingsmiddelen. Daaruit bleek dat de concentraties bestrijdingsmiddelen in huisstof binnen 250 meter tot de bespoten bloembollenvelden weinig verschilden. Er waren meer verschillen ten opzichte van woningen op meer dan 500 meter van de bloembollenvelden.