Publicatie

Publicatie datum

Het perspectief van burgers op een grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces: verslag van een Burgerplatform.

Heringa, M., Floor-Schreudering, A., Kohli, A., Kwint, H.F., Kempen, T.G.H., Schackmann, L., Tuyl, L. van, Dijk, L. van. Het perspectief van burgers op een grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces: verslag van een Burgerplatform. Leiden / Utrecht: SIR Institute for Pharmacy Practice and Policy / Nivel, 2023. 33 p.
Download de PDF
De gezondheidszorg staat onder druk. De bevolking wordt ouder en de vraag naar zorg stijgt. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan zorgverleners, ook in de eerstelijnszorg, waardoor de zorg dreigt vast te lopen. Het herverdelen van taken en verantwoordelijkheden tussen verschillende zorgdisciplines kan bijdragen aan het waarborgen van de kwaliteit en de toegankelijkheid van de zorg voor patiënten in de nabije toekomst. Dit komt ook naar voren in het recentelijk afgesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA). De apotheker fungeert steeds meer als eerstelijns zorgverlener. Gevolg hiervan is dat de apotheker meer samenwerkt met de huisarts, onder andere in het voorschrijfproces.

Dit rapport gaat in op de vraag welke rol burgers zien weggelegd voor de apothekers in het voorschrijfproces en wat hiervoor volgens hen nodig is. We voerden hiertoe op 7 oktober 2022 een Burgerplatform uit, waarvan de deelnemers zijn geworven via het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg. De deelnemers discussieerden over een toekomstscenario wat betreft een grotere rol van de apotheker in het voorschrijfproces en de daarbij behorende randvoorwaarden. Ze kregen hiervoor informatie in de vorm van lezingen door apothekers en een huisarts. Aan het eind presenteerden zij hun scenario aan stakeholders.
Gegevensverzameling