Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg aan patiënten met slechthorendheid en doofheid.

Prins, A., Verheij, R., Flinterman, L. Huisartsenzorg aan patiënten met slechthorendheid en doofheid. Utrecht: Nivel, 2020. 6 p.
Download de PDF
Serie: Zinnige Zorg

In het kader van Zinnige Zorg van het Zorginstituut is de zorg voor mensen met slechthorendheid en doofheid onderzocht, met als doel om tot concrete afspraken te komen voor verbetering van de patiëntgerichtheid, effectiviteit en doelmatigheid van zorg in het zorgtraject ‘slechthorendheid en doofheid’.

In deze factsheet worden de resultaten van het onderzoek weergegeven.