Publicatie

Publicatie datum
Huisartsenzorg in cijfers: antibiotica. “Kuur volledig afmaken”.
Dijk, L. van, Brabers, A., Jong, J. de, Korevaar, J. Huisartsenzorg in cijfers: antibiotica. “Kuur volledig afmaken”. Huisarts en Wetenschap: 2016, 59(6), 258
Lees online
Patiënten in Nederland krijgen bij een antibioticumkuur standaard het advies de kuur af te maken. Dit advies staat ook op Thuisarts.nl en op Apotheek.nl, de websites van respectievelijk het NHG en de KNMP. Het is bekend dat patiënten adviezen niet altijd opvolgen. Geldt dat ook voor het advies een antibioticumkuur af te maken? We legden deze vraag in juni 2014 voor aan leden van het Consumentenpanel Gezondheidszorg. Deze leden zijn geworven uit zestien huisartsenpraktijken.
Gegevensverzameling
Vragen, bel of mail:
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht