Publicatie

Publicatie datum

Huisartsenzorg in cijfers: taken POH en huisarts complementair?

Dulmen, S. van, Noordman, J. Huisartsenzorg in cijfers: taken POH en huisarts complementair? Huisarts en Wetenschap: 2012, 55(6), p. 272.
Lees online
Voor dit onderzoek is gebruikgemaakt van de cijfers over de huisartsenzorg uit Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Deze enorme databron van het Nivel bevat onder andere vele data over eerstelijnszorg in Nederland, waaronder de huisartsenzorg. De Nivel-cijfers over zorg bieden inzicht in de aard, omvang en de ervaren kwaliteit van de eerstelijnszorg in Nederland.