Publicatie

Publicatie datum

IC-opnamen en andere potentieel niet-passende ziekenhuisbehandelingen in de laatste levensmaand in 2021: een actualisatie van factsheet 4 met cijfers over 2017. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers.

Man, Y. de, Oosterveld, M., Teunissen, S., Reyners, A., Fransen, H., Middelburg-Hebly, M., Cramer-van der Welle, C., Onwuteaka-Philipsen, B., Francke, A. IC-opnamen en andere potentieel niet-passende ziekenhuisbehandelingen in de laatste levensmaand in 2021: een actualisatie van factsheet 4 met cijfers over 2017. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers. Utrecht: Nivel, 2023. 7 p.
Download de PDF
Palliatieve zorg is gericht op de kwaliteit van leven van mensen en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, waarbij genezing niet meer mogelijk is. Inzicht in het zorggebruik in de laatste levensfase is nodig om deze waar nodig te kunnen verbeteren. Deze rapportage geeft inzicht in behandelingen in het ziekenhuis die mogelijk niet langer passend zijn aan het einde van het leven, zoals een opname op de Intensive Care (IC), reanimatie, kunstmatige toediening van voeding en een tracheotomie.