Publicatie

Publicatie datum

Impact coronapandemie op aantal en type huisartscontacten in de tweede helft van 2022.

Heins, M., Vanhommerig, J., Knottnerus, B., Hooiveld, M. Impact coronapandemie op aantal en type huisartscontacten in de tweede helft van 2022. Utrecht: Nivel, 2023. 6 p.
Download de PDF
Serie: Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk

De coronapandemie heeft een grote invloed gehad op de huisartsenzorg. Eerder bekeek het Nivel het aantal huisartsconsulten en visites vanaf het begin van de coronapandemie tot mei 2022. Hieruit bleek dat huisartsconsulten korter duurden en huisartsen minder visites aflegden. In deze factsheet geven we een update over de tweede helft van 2022, waarin corona naar de achtergrond verdween. Wel waren er meldingen van grote werkdruk en personeelstekorten binnen de huisartsenzorg. We vergelijken de tweede helft van 2022 met de tweede helft van 2019, de laatste periode voor de pandemie.

Samengevat: grootte zorggebruik huisartspraktijk tweede helft 2022 ten opzichte van tweede helft 2019:
- Het aantal huisartsconsulten was 5% hoger.
- Er is een langzame verschuiving van korte naar middellange consulten.
- Het aantal reguliere visites was 18% lager.
- Het aantal visites intensieve zorg was 9% hoger.
- Het aantal contacten met de POH-GGZ was 11% hoger.