Publicatie

Publicatie datum

Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen. Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk. Week 2-38: 6 januari t/m 20 september 2020.

Heins, M., Hek, K., Hooiveld, M., Hendriksen, J., Korevaar, J. Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen. Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk. Week 2-38: 6 januari t/m 20 september 2020. Utrecht: Nivel, 2020. 4 p.
Download de PDF
Serie: Gevolgen corona in de huisartsenpraktijk

Wat is de impact van de coronapandemie op de zorgvraag in de huisartsenpraktijk? In de periode 25 mei - 20 september 2020:
- Lag het aantal consulten op het niveau van 2019, er is dus geen sprake van een inhaalslag
- Dit geldt ook voor aandoeningen die tijdens de lockdown de grootste daling lieten zien; vermoeidheid, hypertensie, oren uitspuiten en wratten
- Hadden huisartsen nog 15% minder visites dan in 2019
- Vooral visites voor COPD, diabetes en hartfalen lagen nog onder het niveau van 2019

De cijfers zijn berekend op basis van een steekproef van 350 huisartsenpraktijken die representatief zijn voor de Nederlandse huisartsenpraktijk en verspreid zijn door heel Nederland.