Aantal contacten met huisartsenpraktijk is na flinke daling weer bijna op oude niveau
Nieuws
14-10-2020

Aantal contacten met huisartsenpraktijk is na flinke daling weer bijna op oude niveau

De zorgvraag bij de huisartsenpraktijk nam in maart van dit jaar sterk af, vlak na het ingaan van de intelligente lockdown vanwege COVID-19. Vanaf eind mei neemt de zorgvraag bij de huisarts weer toe en inmiddels ligt deze weer bijna op hetzelfde niveau als in 2019. Er is geen sprake geweest van een inhaalslag, zo blijkt uit onderzoek van het Nivel in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Op dit moment is de totale zorgvraag nog steeds iets lager dan vorig jaar. Het aantal huisartsconsulten is min of meer gelijk en het aantal visites aan huis is nog altijd iets lager.

Fragment uit publicatie Impact coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen. Week 2-38: 6 januari t/m 20 september 2020.

Impact coronapandemie

Aantal huisartsconsulten weer op peil, wel duren ze korter
In de zomerperiode en de eerste weken van september lag het totaal aantal huisartsenconsulten weer op vrijwel hetzelfde niveau als in 2019. Wel was het aandeel korte consulten, consulten van minder dan 5 minuten, toegenomen; van 29% naar 33%. Uit een eerdere meting bleek al dat vanaf half maart, na het afkondigen van de intelligente lockdown, het aantal consulten bij de huisarts daalde met 25%.

Nog steeds minder visites afgelegd door de huisarts
Het aantal visites lag ook in de zomerperiode en de eerste weken van september nog zo’n 15% onder het niveau van 2019 . Vooral het aantal visites voor diabetes en COPD lag nog lager dan in 2019. Het aantal visites dat huisartsen aflegden was in maart nog sterker gedaald dan het aantal consulten, namelijk met de helft .

Geen sprake van inhaalslag na lockdown
De verminderde zorgvraag in maart en april heeft niet geleid tot een inhaalslag. Anders gezegd, er is geen piek geweest in de vraag naar huisartsenzorg na de lockdown, toen mensen weer bij de huisarts konden langsgaan. De totale zorgvraag bij de huisarts over 2020 blijft hiermee achter bij die van 2019.

Vinger aan de pols houden
Het is belangrijk om in de gaten te blijven houden hoe de vraag naar huisartsenzorg zich verder ontwikkelt in 2020 en deze te vergelijken met die van 2019, zeker nu het aantal COVID-19-gevallen en daarmee ook de druk op de zorg weer toeneemt. Daarom zullen we dit blijven monitoren.

Over het onderzoek
Deze factsheet is een vervolg op een eerder verschenen factsheet over de impact van de coronapandemie op zorgvraag bij huisartsen. Voor het samenstellen van deze factsheets baseren we ons op gegevens van zo’n 350 huisartsen aangesloten bij Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn. Het Nivel heeft dit onderzoek betreffende de veranderde zorgvraag bij huisartsen uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.