Publicatie

Publicatie datum

Impact van de COVID-19-pandemie op de medicatietrouw van mensen die chronische medicatie gebruiken: zelfgerapporteerde veranderingen in medicatietrouw in de eerste golf van de coronapandemie.

Vervloet, M., Jong, J. de, Dijk, L. van. Impact van de COVID-19-pandemie op de medicatietrouw van mensen die chronische medicatie gebruiken: zelfgerapporteerde veranderingen in medicatietrouw in de eerste golf van de coronapandemie. Utrecht: Nivel, 2020. 5 p.
Download de PDF
Achtergrond
Onderbrekingen in de dagelijkse routine hebben een negatieve impact op het geneesmiddelengebruik. De coronapandemie zorgde voor onderbrekingen in deze routine.

Onderzoeksvraag
In hoeverre hebben veranderingen in de werksituatie en in de thuissituatie, als gevolg van de getroffen maatregelen vanwege de coronapandemie, invloed gehad op de zelfgerapporteerde medicatietrouw van mensen die chronisch medicatie gebruiken?

Resultaten
• Veranderingen in werksituatie, wat betreft werklocatie of werktijden, hebben een lichte negatieve impact op het geneesmiddelgebruik. Ongeveer 9% van de 162 geneesmiddelgebruikers bij wie de werksituatie veranderde, rapporteerde vaker dagen te hebben waarop zij een dosis misten dan daarvoor.
• Voor de 86 mensen die kinderen thuis hadden vanwege sluiting van de scholen en kinderopvang, blijkt deze impact nog iets groter te zijn. Van deze groep mensen gaf 15% aan dat zij op meer dagen een dosis misten vergeleken met de periode voor de coronapandemie. Daarnaast gaf 6% aan dat het (veel) minder goed lukte de medicatie elke dag in te nemen.

Onderzoek
Deze resultaten zijn verzameld via een vragenlijst die is ingevuld door 513 respondenten van het Nivel Consumentenpanel Gezondheidszorg die geneesmiddelen op recept gebruiken.
Gegevensverzameling