Publicatie

Publicatie datum

Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg: de best practices, de werkzame elementen en een vergelijking van beoordelingssystematieken Zorginstituut en Erkenningstraject.

Bemelmans, W., Voss, H., Francke, A. Implementatie van erkende effectieve interventies in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg: de best practices, de werkzame elementen en een vergelijking van beoordelingssystematieken Zorginstituut en Erkenningstraject. Utrecht: Nivel, 2022. 77 p.
Download de PDF
In de ouderen- en de gehandicaptenzorg komen steeds meer interventies die bewezen effectief zijn. In de Databank erkende interventies1 staan inmiddels 27 interventies voor beide sectoren die als effectief zijn beoordeeld. Net als bij de beoordelingssystematiek van Zorginstituut Nederland vindt daarbij een gradering plaats van het beschikbare bewijs voor effectiviteit. De interventies zijn op tientallen locaties geïmplementeerd. Succesvolle implementatie volgt als de interventie goed aansluit bij de praktijk en een meerwaarde biedt. Voor zorgorganisaties zijn belemmerende elementen voor implementatie het niet goed passen van een interventie in het organisatiebeleid en het vele (scholings)aanbod waardoor organisaties moeten prioriteren. Zo blijkt uit onderzoek van het Nivel voor Zorginstituut Nederland.

De twee hoofddoelen van dit onderzoek waren ten eerste inzichtelijk maken in hoeverre de beoordelingssystematiek van interventies in het Erkenningstraject, dat voorafgaat aan opname van een interventie in de Databank erkende Interventies, aansluit bij het beoordelingskader van het Zorginstituut (ZIN) als onderdeel van het pakketbeheer. Een tweede hoofddoel was om inzicht te geven in de schaal van implementatie van de erkende effectieve interventies en de bevorderende en belemmerende elementen bij implementatie, borging en verspreiding.