Project
Start
november 2021

Implementatie van erkende effectieve interventies in de langdurige zorg: best practices en werkzame elementen

Duur: nov 2021 - jun 2022

Achtergrond en doel van onderzoek
De databank van het ‘Erkenningstraject Interventies Langdurige Zorg’ bevat ongeveer 30 interventies voor de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg die als effectief zijn beoordeeld. Zorginstituut Nederland wenst meer zicht op het gebruik van deze interventies in de praktijk, de bevorderende en belemmerende elementen bij implementatie en de rol van de landelijke kwaliteitsstandaarden daarbij. Dit onderzoek beoogt hier meer duidelijkheid in te verkrijgen.

Methode
Het project bestaat uit vier fases. De werkzaamheden betreffen desk research en analyse van informatie die verzameld wordt bij contactpersonen van de interventies en zorgorganisaties in de ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Verwachte resultaten
De resultaten worden beschreven in een Nederlandstalig rapport, met daarin een vergelijking van de beoordelingssystematiek, een beschrijving van de ‘best practices’, bevorderende en belemmerende factoren bij implementatie en de potentiële rol van landelijke kwaliteitsstandaarden daarbij. Het onderzoek draagt daarmee bij aan het verwezenlijken van de ambitie van het Zorginstituut om goede zorg beschikbaar te maken.
Dit project wordt gesubsidieerd door
Zorginstituut Nederland