Publicatie

Publicatie datum

Implementatie van Kijksluiter in de apotheek: een vragenlijstonderzoek onder apothekers.

Paske, R. te, Vervloet, M., Rademakers, J., Dijk, L. van. Implementatie van Kijksluiter in de apotheek: een vragenlijstonderzoek onder apothekers. Utrecht: Nivel, 2021. 34 p.
Download de PDF
Vanaf 2018 heeft Stichting Kijksluiter een audiovisuele methode ontwikkeld om patiënten van informatie over hun geneesmiddel te voorzien: de Kijksluiter. Dit is een bibliotheek van videoanimaties, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter van een geneesmiddel in begrijpelijke spreektaal wordt uitgelegd, te bekijken via laptop of smartphone. In 2019 is Kijksluiter op grote schaal geïmplementeerd in apotheken, mede doordat zorgverzekeraar Zilveren Kruis Kijksluiter het vanaf toen heeft opgenomen in haar kwaliteitsbeleid. Een jaar na deze grootschalige implementate heeft het Nivel geevalueerd hoe de implementatie is verlopen, en wat de ervaringen van apothekers hierbij zijn. In dit rapport zijn de resultaten van dit onderzoek, waarbij 153 apothekers een online vragenlijst invulden, beschreven.