Kijksluiter door veel apotheken gebruikt, ‘inzet op maat’ is een aandachtspunt
Nieuws
02-09-2021

Kijksluiter door veel apotheken gebruikt, ‘inzet op maat’ is een aandachtspunt

Kijksluiter.nl is een digitale bibliotheek met een verzameling videoanimaties over bijsluiters van geneesmiddelen. Het overgrote deel van de apothekers gebruikt het platform en veel apotheken zetten het ook in, meestal bij een eerste uitgifte. Verbeterpunt bij het inzetten van Kijksluiter is ‘bediening op maat’ per patiëntgroep en per medicijn. Daarnaast geven apothekers aan dat gebruik van het digitale platform toeneemt als het aanbieden ervan gebruiksvriendelijker wordt, bijvoorbeeld met een automatisch gegenereerde e-mail aan de patiënt. Dit blijkt uit evaluatief onderzoek van het Nivel en Hogeschool Utrecht.

In Kijksluiter.nl is per medicijn een aparte animatie beschikbaar, waarin de belangrijkste informatie uit de bijsluiter beeldend en in begrijpelijke taal wordt uitgelegd. In 2019 is Kijksluiter op grote schaal geïmplementeerd in apotheken. Het Nivel onderzocht hoe deze implementatie verliep.

 Fragment uit de animatie ‘Tramadol, bruistablet’ in Kijksluiter.nl

kijksluiter.nl

Apothekers zien Kijksluiter als een goede aanvulling op reeds bestaande informatiebronnen

De deelnemende apothekers die Kijksluiter aanbieden (89%) doen dit voornamelijk bij eerste uitgifte van een medicijn en aan alle patiëntgroepen. Slechts een op de acht van deze apothekers biedt Kijksluiter alleen aan een specifieke doelgroep aan, zoals laaggeletterden of mensen die geen Nederlands spreken. Bijna twee derde van de apothekers die Kijksluiter aanbieden, noemt als reden dat zij het een een goede aanvulling vinden op de informatiebronnen die er al zijn. Ook de financiële compensatie die apothekers ontvangen blijkt een drijfveer te zijn om de tool aan te bieden.

Waardering van apothekers voor Kijksluiter

  • Deelnemende apothekers (n=140) geven Kijksluiter gemiddeld een 6,7 als rapportcijfer.
  • Ruim 85% van hen is positief over de inhoudelijke kwaliteit van de informatie en over de hoeveelheid animaties over geneesmiddelen die erin zijn opgenomen.
  • Acht op de tien apothekers ziet Kijksluiter als een toegevoegde waarde bij het informeren van de patiënt aan de balie.

Meer uitslagen weten? Open de gehele publicatie!

Kijksluiter kan nog succesvoller worden door gerichtere inzet, met eenvoudige ‘druk op de knop’

Apotheken maken bij het inzetten van Kijksluiter vrijwel geen onderscheid naar patiëntgroep: de meeste apotheken bieden de digitale platform aan alle typen patiënten aan. De mogelijkheid voor apothekers om patiënten op een eenvoudige manier op maat te bedienen met die animatie die zij nodig hebben, zal de implementatie van de tool zeker bevorderen, geven de apotheken aan.
Een ander punt van aandacht is het verbeteren van de toegankelijkheid van Kijksluiter voor patiënten die minder digitaal vaardig en/of gezondheidsvaardig zijn. De door de apothekers zelf genoemde oplossing – het integreren van Kijksluiter in het digitale apothekerssysteem zodat een automatisch gegenereerde e-mail met een link naar de relevante animatie uitgaat naar de patiënt – is inmiddels gerealiseerd.

Over het onderzoek

Voor het onderzoek heeft het Nivel een online vragenlijst opgesteld en uitgezet onder apothekers in Nederland. In totaal vulden 140 apothekers de vragenlijst volledig in. Het onderzoek is onafhankelijk uitgevoerd door het Nivel, met financiering van Stichting Kijksluiter en in samenwerking met Hogeschool Utrecht.

Altijd op de hoogte blijven van Nivel-nieuws? Abonneer u op onze attendering!

U kunt zich op elk moment afmelden, via de link onder in de e-mails die u ontvangt. Meer weten? Bekijk het  Privacybeleid van het Nivel en de legal policies die het mailingsplatform Mailchimp hanteert, die u erkent door uw deelname aan onze nieuwsattendering via dit platform.
Ook interessant: bekijk de mogelijkheden om onderzoek te doen met (gegevens van) het Nivel.