Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Barometer Solidariteit - update met cijfers uit 2019.

Holst, L., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Barometer Solidariteit - update met cijfers uit 2019. Utrecht: Nivel, 2020.
Download de PDF
De Barometer Solidariteit in het Nederlandse Zorgstelsel geeft de bereidheid tot solidariteit in de
basisverzekering onder de algemene bevolking in Nederland weer. Het Nivel meet de solidariteit vanaf
2013, om het jaar, door naar de betalingsbereidheid te vragen. In 2019 geeft 72% van de Nederlandse
bevolking aan bereid te zijn om te betalen voor zorgbehandelingen waar men zelf geen gebruik van
maakt, maar anderen wel (solidariteit), 64% verwacht dat anderen bereid zijn om te betalen voor deze
zorgbehandelingen (verwachte solidariteit).