Publicatie

Publicatie datum
Infographic. Burgers vinden het belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn: sociale problematiek en preventie zien ze minder als taak van huisartsen.
Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. Burgers vinden het belangrijk dat huisartsen deskundig en betrokken zijn: sociale problematiek en preventie zien ze minder als taak van huisartsen. Utrecht: Nivel, 2019.
Download de PDF
In het kader van de herijking van de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg) is een enquête afgenomen onder burgers met behulp van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel. Dit feitenblad beschrijft hoe burgers aankijken tegen de kernwaarden en kerntaken van de huisarts(enzorg). Een volledig overzicht van de resultaten van de enquête onder burgers is terug te vinden in een rapportage (zie bron). (aut. ref.)
Vragen, bel of mail:
A.E.M. (Anne) Brabers
Senior onderzoeker Zorgstelsel en Sturing; projectleider Consumentenpanel Gezondheidszorg
J.D. (Judith) de Jong
Programmaleider Zorgstelsel en Sturing
Bijzonder hoogleraar Zorgstelsel en Sturing CAPHRI, Universiteit Maastricht