Publicatie

Publicatie datum

Infographic. De afname van het percentage mensen dat aangeeft af te zien van zorg vanwege kosten stagneert: cijfers 2016 2021.

Horsselenberg, M., Brabers, A., Jong, J. de. Infographic. De afname van het percentage mensen dat aangeeft af te zien van zorg vanwege kosten stagneert: cijfers 2016 2021. Utrecht: Nivel, 2022. 2 p.
Download de PDF
Deze infographic beschrijft hoe patiënten de toegang tot de zorg ervaren. Toegankelijkheid is, naast betaalbaarheid en kwaliteit, een belangrijke pijler van de Nederlandse zorg. Dit houdt bijvoorbeeld in dat mensen die zorg nodig hebben op tijd toegang hebben tot zorg. Jaarlijks meet het Nivel daarom hoe patiënten de toegang tot de zorg ervaren. Er worden twee onderdelen belicht: de mate waarin patiënten afzien van zorg vanwege de kosten en de wachttijden voor een afspraak met een medisch specialist na een doorverwijzing. De data zijn afkomstig van het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het Nivel uit de jaren 2016 tot en met 2021.
Gegevensverzameling