Publicatie

Publicatie datum

Infographic. De Transparantiemonitor 2019-2020. Patiënten en artsen ervaren niet dezelfde mate van samen beslissen.

Springvloet, L., Bos, N., Rolink, M., Jong, J. de, Friele, R., Boer, D. de. Infographic. De Transparantiemonitor 2019-2020. Patiënten en artsen ervaren niet dezelfde mate van samen beslissen. Utrecht: Nivel, 2020. 4 p.
Download de PDF
Deze infographic toont de ervaringen met samen beslissen vanuit het perspectief van zowel de patiënt als de arts.

De publicatie maakt onderdeel uit van de reeks publicaties binnen het tweede jaar (2019-2020) van het meerjarige project De Transparantiemonitor (2018-2022).

Tweede jaar van De Transparantiemonitor (2019-2020)
In 2019 hebben patiënten en artsen (huisartsen en medisch specialisten) een vragenlijst ingevuld
over verschillende aspecten van transparantie in de zorg, waaronder ‘samen beslissen’ over een behandeling. Hieruit zijn verschillende publicaties voortgekomen, waaronder deze infographic.

Overkoepelende project: De Transparantiemonitor 2018-2022
Dit onderzoek is gedaan binnen het onderzoeksproject De Transparantiemonitor 2018-2022. Dir meerjarige project van het Nivel houdt zich bezig met de vraag hoe transparantie zich ontwikkelt in de zorg en wat dat oplevert. De verschillende onderzoeken die hiertoe worden, worden door het Nivel individueel gepubliceerd en – voorzien van een apart nieuwsbericht – op de Nivel-website geplaatst.

Terugblik: eerste jaar van De Transparantiemonitor (2018)
Waar het bij transparantie in de zorg aanvankelijk ging over de beschikbaarheid van informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders, gaat het in 2018 ook om informatie over de effecten van verschillende behandelingen. Daarnaast is de bruikbaarheid van informatie steeds belangrijker geworden, bijvoorbeeld bij gezamenlijke besluitvorming tussen arts en patiënt. Dit zijn de belangrijkste bevindingen na een jaar onderzoek binnen de Transparantiemonitor van het Nivel.