Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Jaarcijfers huisartsenzorg 2023: huisartsen leggen steeds minder visites af. Nivel Zorgregistraties Eerste LIjn.

Bes, J., Heins, M., Hek, K., Vanhommerig, J. Infographic. Jaarcijfers huisartsenzorg 2023: huisartsen leggen steeds minder visites af. Nivel Zorgregistraties Eerste LIjn. Utrecht: Nivel, 2024. 1 p.
Download de PDF
In 2023 legden huisartsen niet alleen minder visites af dan voorgaande jaren, ook registreerden zij minder acute aandoeningen. Na een toename van klachten en aandoeningen van de luchtwegen in 2022, namen deze afgelopen jaar af. Dit en meer blijkt uit de jaarcijfers huisartsenzorg, die we hebben samengesteld met gegevens afkomstig van 424 huisartsenpraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn.