Publicatie

Publicatie datum

Infographic. Terugkijken op de coronaperiode en vooruit: onderzoek oktober – november 2021 en eindrapportage.

Boeije, H., Schelven, F. van, Leemrijse, C., Zonneveld, E. Infographic. Terugkijken op de coronaperiode en vooruit: onderzoek oktober – november 2021 en eindrapportage. Utrecht: Nivel, 2022. 2 p.
Download de PDF
Serie: Naasten van mensen met een verstandelijke beperking in coronatijd

In deze infographic wordt de derde en laatste meting van Zorgen en Zwaaien, een onderzoek naar de kwaliteit van leven van naasten over de periode oktober - november 2021, en de eindreportage in beeld gebracht.

Conclusies:
• De meeste naasten hebben een goede kwaliteit van leven; moeders en naasten wiens familielid thuis
woont hebben het zwaarder.
• Door COVID-19 zijn naasten zich meer bewust van de noodzaak de toekomstige zorg te plannen.
• Informatie en inspraak zijn voor naasten van groot belang om gezamenlijk goed uit de crisis te komen.