Publicatie

Publicatie datum

Innovating care for people with multiple chronic conditions in Europe: An overview.

Heide, I. van der, Snoeijs, S., Melchiorre, M.G., Quattrini, S., Boerma, W., Schellevis, F., Rijken, M. Innovating care for people with multiple chronic conditions in Europe: An overview. Utrecht: NIVEL, 2015. 72 p.
Download de PDF
In diverse Europese landen krijgen mensen met meerdere chronische ziekten (multimorbiditeit) integrale zorg, maar het aanbod is nog beperkt. De integrale zorgprogramma’s zijn vooral gericht op mensen met een combinatie van twee specifieke ziekten, of integreren de zorg vanuit verschillende disciplines maar in beperkte mate.

Het aantal mensen met meerdere chronische ziekten neemt in alle Europese landen toe. Naar schatting hebben 50 miljoen mensen in Europa multimorbiditeit. Zij hebben vaak zorg nodig van verschillende zorgverleners. Op dit moment wordt de zorg voor mensen met multimorbiditeit gefragmenteerd aangeboden, omdat de zorg ziekte-specifiek of discipline-specifiek georganiseerd is. Het integreren van de zorg van verschillende zorgverleners is naar verwachting effectiever en patiëntvriendelijker dan gefragmenteerde zorg. Mensen met multimorbiditeit zullen dan ook kwalitatief betere zorg krijgen.

Huidige innovaties vaak lokaal of regionaal
In Europese landen zijn verschillende innovaties ontwikkeld voor integrale zorg voor mensen met multimorbiditeit. Binnen het project ‘Innovating care for people with multiple chronic conditions in Europe’ (ICARE4EU), zijn deze programma’s geïnventariseerd. Op basis van de inventarisatie werden 101 programma’s geselecteerd, waarvan de meeste lokaal of regionaal zijn georganiseerd.

Samenwerking tussen zorgverleners
Samenwerking tussen zorgverleners van verschillende disciplines is vaak het belangrijkste doel van integrale zorgprogramma’s. Andere belangrijke doelstellingen zijn om patiënten meer bij de zorg te betrekken en de coördinatie te verbeteren. Vooral huisartsen nemen vaak deel aan deze zorgprogramma’s. NIVEL onderzoeker Iris van der Heide: “Vaak wordt gezegd dat huisartsen als centraal punt in het web van verschillende zorgverleners een belangrijke rol kunnen vervullen in die geïntegreerde zorg. Dit zien we ook terug in de integrale zorgprogramma’s van verschillende Europese landen.” Het afstemmen van zorg op de behoeften van patiënten lijkt op verschillende punten nog wel te kunnen verbeteren: zo worden in slechts de helft van de programma’s patiënten, of vertegenwoordigers van patiënten betrokken bij de opzet van het programma.

Europees onderzoek
Het ICARE4EU project (www.icare4eu.org), waarvan het NIVEL de coördinator is, heeft als doel de zorg voor mensen met meerdere chronische ziekten (multimorbiditeit) in Europa te verbeteren. In het project worden gegevens over innovatieve integrale zorgprogramma’s voor mensen met multimorbiditeit in alle EU-landen geïnventariseerd, beschreven en geanalyseerd. Binnen dit project werkt het NIVEL samen met het Italian National Institute of Health and Science on Aging (INRCA), de Technische Universität Berlin (TUB), de University of Eastern Finland (UEF) en de University of Warwick uit het Verenigd Koninkrijk. Het project wordt gesubsidieerd door de Europese Commissie (Health Programme).