Publicatie

Publicatie datum

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013.

Brabers, A.E.M., Reitsma-van Rooijen, M., Jong, J.D. de. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. www.nivel.nl: NIVEL, 2014.
Download de PDF
In het kader van het bestrijden van fraude in de zorg is het van belang dat patiënten inzicht in zorgrekeningen hebben en deze goed controleren. Hierdoor zouden patiënten onder andere onjuistheden in declaraties, eigen risico en ingehouden eigen bijdragen kunnen signaleren. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft aangekondigd dat vanaf 2014 zorgrekeningen worden aangepast om deze duidelijker te maken voor patiënten. In november 2013 is binnen het Consumentenpanel Gezondheidszorg van het NIVEL een onderzoek uitgevoerd om te kijken of verzekerden de zorgrekeningen duidelijk vinden. Deze resultaten kunnen worden gebruikt om later te kijken of de aanpassingen die in 2014 zijn doorgevoerd tot verbeteringen hebben geleid. Uit de resultaten blijkt dat in 2013 bijna driekwart van de verzekerden wel eens een overzicht van de zorgrekeningen ontvangt. Het merendeel vindt dit overzicht duidelijk. Wanneer dit niet het geval is, mist men bepaalde informatie, kunnen rekeningen niet worden gekoppeld aan ontvangen zorg of zijn medische termen niet bekend. Er wordt vaak gecontroleerd of het overzicht klopt. 16% signaleert hierbij onjuistheden. (aut. ref.)
Gegevensverzameling