Publicatie

Publicatie datum

Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in 2021: een actualisatie van factsheet 1 met cijfers over 2017. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers.

Man, Y. de, Oosterveld, M., Heins, M., Theunissen, S., Reyners, A., Franssen, H., Middelburg-Hebly, M., Cramer-van der Welle, C., Onwuteaka-Philipsen, B., Francke, A. Kenmerken van de populatie en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in 2021: een actualisatie van factsheet 1 met cijfers over 2017. Palliatieve zorg in Nederland: feiten en cijfers. Utrecht: Nivel, 2023. 10 p.
Download de PDF
Met het vergrijzen van de bevolking neemt het aantal mensen dat jaarlijks overlijdt toe, evenals het aantal mensen waarbij de inzet van palliatieve zorg van betekenis zou kunnen zijn. Palliatieve zorg is zorg die zich richt op de kwaliteit van leven van mensen en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, waarbij genezing niet meer mogelijk is. Inzicht in het zorggebruik in de laatste levensfase is nodig om de palliatieve zorg waar nodig te kunnen verbeteren. Deze rapportage geeft inzicht in demografische kenmerken en gebruik van ziekenhuis- en huisartsenzorg in de laatste levensfase.