Publicatie

Publicatie datum

Kennisvraag: de zorgverzekeraar als adviseur.

Holst, L., Hulst, F. van der, Brabers, A., Jong, J. de. Kennisvraag: de zorgverzekeraar als adviseur. Utrecht: Nivel, 2022. 53 p.
Download de PDF
Zorgverzekeraars hebben een positie binnen het Nederlandse zorgstelsel waarin ze over informatie beschikken van zowel verzekerden als zorgaanbieders. Dit onderzoek had als doel om meer inzicht te krijgen in de rol van zorgverzekeraars als zorgadviseur met betrekking tot zorg die binnen de Zorgverzekeringswet (Zvw) valt.
In deze Kennisvraag wordt beschreven wat zorgverzekeraars op dit moment doen om hun verzekerden te adviseren met betrekking tot hun zorg, en wat zij aanvullend zouden kunnen, mogen en willen doen. Daarnaast is er verkend in hoeverre verzekerden openstaan om zorgadvies te ontvangen van hun zorgverzekeraar, en hoe dat zorgadvies er volgens verzekerden uit zou moeten zien.