Publicatie

Publicatie datum

Krachtige basiszorg breed geïmplementeerd: ervaringen van twee jaar implementeren in grootstedelijke achterstandswijken.

Leemrijse, C., Korevaar, J. Krachtige basiszorg breed geïmplementeerd: ervaringen van twee jaar implementeren in grootstedelijke achterstandswijken. Utrecht: Nivel, 2021. 49 p.
Download de PDF
Deze monitoring evalueert het proces van implementatie van Krachtige basiszorg in tien huisartsenpraktijken en gezondheidscentra in achterstandswijken van de vier grote steden. In Krachtige basiszorg, een succesvolle aanpak die in 2014-2016 is ontwikkeld door huisartsen en buurtteammedewerkers in de achterstandswijk Utrecht Overvecht, bieden professionals uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein samen geïntegreerde persoonsgerichte zorg voor mensen met een stapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen.
In dit rapport worden de resultaten van interviews, vragenlijstonderzoek en bijeenkomsten gerapporteerd die in deze periode plaatsvonden.

In de monitor stonden drie vraagstellingen centraal:
• Welke activiteiten hebben de huisartsenpraktijken in het kader van de implementatie van Krachtige basiszorg ingezet? Wat zijn de ervaringen van professionals uit de huisartsenpraktijk?
• Wat vinden patiënten en zorgverleners van het gesprek volgens het 4D-model?
• Hoe ontwikkelt werkdruk en werkplezier van zorgprofessionals zich in de twee jaar dat krachtige basiszorg wordt geïmplementeerd?