Afgesloten
2021

Implementatie Krachtige basiszorg in achterstandswijken, 2019-2021

Duur: jan 2019 - jul 2021

Achtergrond
Inwoners van achterstandswijken hebben vaak te maken met zowel lichamelijke klachten als sociaal maatschappelijke problematiek, wat leidt tot complexe gezondheidsproblemen. De druk op de huisartsenzorg is hoog en gezondheidsklachten van inwoners blijven vaak bestaan als er niet ook aandacht is voor hun sociaal-maatschappelijke problematiek en afstemming plaats vindt tussen het medische en sociale domein. Dit was in de Utrechtse wijk Overvecht aanleiding om de aanpak Krachtige basiszorg te ontwikkelen, waarin professionals uit de eerstelijnszorg en het sociaal domein samen geïntegreerde persoonsgerichte zorg bieden voor mensen met een stapeling van medische en sociaal-maatschappelijke problemen.
De positieve ervaringen in Overvecht van ruim acht jaar Krachtige basiszorg waren de aanleiding om in 2019 in de achterstandswijken van Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Rotterdam en Utrecht Krachtige basiszorg op te zetten. Tien gezondheidscentra en huisartsenpraktijken kregen twee jaar extra financiering van de betreffende achterstandsfondsen, Zilveren Kruis en CZ om Krachtige basiszorg te implementeren.

Doel van het project
Monitoring van het proces van implementatie en de ervaringen van professionals en patiënten bij tien locaties in de vier grote steden.

Methode
Via interviews, vragenlijstonderzoek en bijeenkomsten, vanuit het perspectief van de huisartsenpraktijk.
In de monitor stonden drie vraagstellingen centraal:
• Welke activiteiten hebben de huisartsenpraktijken in het kader van de implementatie van Krachtige basiszorg ingezet? Wat zijn de ervaringen van professionals uit de huisartsenpraktijk?
• Wat vinden patiënten en zorgverleners van het gesprek volgens het 4D-model?
• Hoe ontwikkelt werkdruk en werkplezier van zorgprofessionals zich in de twee jaar dat krachtige basiszorg wordt geïmplementeerd?

Resultaat
Een rapportage van de activiteiten die zijn ingezet om Krachtige basiszorg te implementeren en van de ervaringen van de professionals en patiënten.

Dit project wordt gesubsidieerd door
Achterstandsfondsen van Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht; Zilveren Kruis